Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Trang Chủ Tin Tức THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH Về môi trường và đa dạng sinh học Thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2023

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH Về môi trường và đa dạng sinh học Thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2023

Admin giáo dục

06/06/2023

Là cuộc thi tuyển chọn các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng, khuyến khích sự tham gia của những người đam mê nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên. Đồng thời, qua các tác phẩm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng đối với thiên nhiên. Cuộc thi do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức.

 

THỂ LỆ CUỘC THI

🌻Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp; không phân biệt tuổi tác và giới tính.

🌻Thể loại dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (ảnh bộ có tối đa 08 ảnh và coi như là một tác phẩm dự thi);

🌻Tất cả các tác phẩm dự thi cần thể hiện được những nội dung liên quan đến các vấn đề chính sau:

+Phản ánh sự phong phú và đa dạng, nét đẹp đặc trưng về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng.

+ Sự tương tác hài hòa giữa con người với thiên nhiên; sự tích cực trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, cộng đồng tham gia phối hợp quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Bà Nà - Núi Chúa và khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân.

+ Các hoạt động, sự kiện, mô hình thể hiện những thành tựu, đóng góp và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

 

CÁCH THỨC THAM DỰ Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi qua website: dadangsinhhocdanang.com

 

THỜI GIAN NHẬN BÀI từ ngày 05/6/2023 đến ngày 15/8/2023.

 

Xem thêm thể lệ cuộc thi qua video: https://thiennhiendanang.vn/videos/cuoc-thi-sang-tac-anh-ve-moi-truong-va-da-dang-sinh-hoc-thanh-pho-da-nang-lan-thu-2-nam-2023

 

Thông tin chi tiết tại website: http://tnmt.danang.gov.vn (Sở Tài nguyên và Môi trường) hoặc https://thiennhiendanang.vn/ (Trang thông tin thiên nhiên Đà Nẵng)

Từ khoá: