Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Bông lau họng vạch

Bông lau họng vạch

0 1 475 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bông lau họng vạch

Tên Tiếng Anh: Stripe-throated Bulbul

Tên Tiếng Latinh: Pycnonotus finlaysoni

Có thể bạn quan tâm