Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Cò ke

Cò ke

0 5 216 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Cò ke

Tên Tiếng Latinh: Grewia sp_Tiliaceae