Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Loài Voọc chà vá chân nâu Bộ ảnh chà vá chân nâu qua cầu của tác giả A Siu

Bộ ảnh chà vá chân nâu qua cầu của tác giả A Siu

3 14 225 0

Miêu tả

Voọc chà vá chân nâu thường sống chủ yếu trên cây, ít khi xuống mặt đất. Ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, các tuyến đường bê tông được mở vòng quanh bán đảo vì mục đích quân sự. Để giảm tác động đến loài này, nhiều nhà hảo tâm đã lãm những chiếc cầu bằng dây thừng để voọc tiện di chuyển hơn.