Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Đa dạng các loài chim tại khu vực Bà Nà (Huyện Hòa Vang, ĐN)

Đa dạng các loài chim tại khu vực Bà Nà (Huyện Hòa Vang, ĐN)

Tác giả: Lê Vũ Khôi và cộng sự Năm xuất bản: 2002
0 4 363 0

Tổng quan tài liệu

Khu vực Bà Nà bao gồm Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà và khu rừng xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng, là một hệ sinh thái đặc trưng bởi vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Khu Bà Nà là khu rừng tự nhiên trên núi cao, địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối chằng chịt, khe núi hẹp. Khí hậy khu vực mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do có nhiều núi cao và đặc tính khí hậu..đã tạo cho khu Bà Nà có hệ thực vật, hệ động vật phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, nghiên cứu đa dạng sinh học ở hệ sinh thái đặc biệt này còn ít.

Chim là nhóm động vật có vai trò quan trọng trong quần xã. Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài chim sẽ góp phần xác định giá trị tài nguyên động vật hoang dã của hệ sinh thái, đồng thời góp phần xây dựng chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Bà Nà.