Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Thiên nhiên Đà Nẵng Giải pháp quản lý hệ sinh thái rạn san hô Đà Nẵng

Giải pháp quản lý hệ sinh thái rạn san hô Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Năm xuất bản: 2020
0 10 445 0

Tổng quan tài liệu

Bài viết trình bày đặc điểm hệ sinh thái rạn san hô tại Đà Nẵng và trình bày một số giải pháp quản lý hệ sinh thái rạn san hô theo định hướng phát triển bền vững.