Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Thiên nhiên Đà Nẵng Hiện trạng ĐDSH ở TP ĐN và một số định hướng bảo tồn

Hiện trạng ĐDSH ở TP ĐN và một số định hướng bảo tồn

Tác giả: Võ Văn Minh và cộng sự Năm xuất bản:
0 6 569 0

Tổng quan tài liệu

Đa dạng sinh học (ĐDSH) có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Tp. Đà Nẵng là nơi giao thoa của các tiểu vùng khí hậu, có đặc thù đa dạng vê địa hình nên mức độ ĐDSH ở đây rất cao. Trong đó, đáng chú ý là khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bà Nà – Núi Chúa, Rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Khu BTTN Sơn Trà, các rạn san hô vùng Bắc Hải Vân và Hòn Sơn Trà. ĐDSH ở Đà Nẵng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển các ngành nông, ngư nghiệp; dược liệu; du lịch; nghiên cứu khoa học và điều hòa khí hậu cho thành phố. Trong giai đoạn hiện nay, ĐDSH ở TP. Đà Nẵng còn có vai trò quan trọng hơn là giúp duy trì cân bằng hệ sinh thái, phòng tránh những tác động bất lợi của thiên nhiên do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng trong những năm qua đã tác động nghiêm trọng đến tốc độ suy giảm ĐDSH ở TP. Đà Nẵng, nhất là quá trình mở rộng đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, sự phát triển du lịch thiếu định hướng và vấn đề ô nhiễm môi trường. Để phát triển bền vững thành phố trong tương lai, Đà Nẵng cần phải có những định hướng đúng đắn về quản lý ĐDSH như kiểm soát, hạn chế tốc độ suy giảm ĐDSH và bảo tồn, phát triển các loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng.