Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Kỳ tôm, Rồng đất

Kỳ tôm, Rồng đất

0 2 263 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Kỳ tôm, Rồng đất

Tên Tiếng Anh: Chinese water dragon

Tên Tiếng Latinh: Physignathus cocincinus