Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Nhông Natalia

Nhông Natalia

0 6 553 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Nhông Natalia

Tên Tiếng Anh: Pricklenape

Tên Tiếng Latinh: Acanthosaura nataliae