Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Thằn lằn ngón giả sọc

Thằn lằn ngón giả sọc

0 3 177 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Thằn lằn ngón giả sọc

Tên Tiếng Latinh: Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus