Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Nhông hàng rào

Nhông hàng rào

1 11 2941 1

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Nhông hàng rào

Tên Tiếng Anh: Oriental garden lizard

Tên Tiếng Latinh: Calotes versicolor

1 Bình luận

Đăng nhập để bình luận
Admin Tịnh @user00000004
2023-12-29 14:56:21

asdad

Admin Tịnh @user00000004
2024-02-05 10:41:41

@user00000004chỉ là demo