Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Sách và học liệu Học liệu NGHỀ KÉO LƯỚI “RÙNG” MÙA BIỂN ĐỘNG

NGHỀ KÉO LƯỚI “RÙNG” MÙA BIỂN ĐỘNG

1 1 395 0

Miêu tả

 

“Kéo lưới rùng là một nghề rất đặc biệt bởi những người làm nghề này là những ngư dân đã lớn tuổi và hoạt động chủ yếu trên bờ.”

- Tác giả Dương Đức Khánh 

 

 

Có thể bạn quan tâm