Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN bán đảo Sơn Trà

Tổng quan

@A Siu/GreenViet

Sơn Trà là tên một bán đảo thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, có diện tích khoảng 4.370 ha. Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà là khu BTTN duy nhất nằm trong nội thành của một thành phố lớn ở Việt Nam. Với diện tích chỉ bằng 0,01% nhưng Sơn Trà lưu trữ số loài thực vật chiếm khoảng 14% so với cả nước, là nơi giao lưu của cả hai luồng thực vật phía Bắc và phía Nam nên có tính đa dạng sinh học cao về thành phần loài. Sơn Trà nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới bởi một loài linh trưởng quý hiếm được mệnh danh là Nữ hoàng linh trưởng với tên là Voọc chà vá chân nâu.

Chi tiết >>>

Tài liệu