Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa

Tổng quan

@Quốc Huy/GreenViet

Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thuộc huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng. Đây là một vùng núi cao, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi hệ thống sông suối chặt chịt, khe núi hẹp. Bà Nà được đánh giá là một trung tâm mưa lớn ở khu vực miền Trung, khí hậu quanh năm mát mẻ. Các số liệu công bố cho thấy sự đa dạng cao về thành phần loài động thực vật ở đây. Đặc biệt có nhiều loài đặc hữu, quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới (IUCN). Tuy nhiên, khu vực này là vùng đất còn có nhiều giá trị về đa dạng sinh học cần được nghiên cứu và tìm hiểu.

Chi tiết >>>