Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Thiên nhiên Đà Nẵng

Tổng quan

@Nguyễn Xuân Tư

Thành phố Đà Nẵng nằm trong khu vực miền Trung Việt Nam với đường bờ biển khúc khuỷu tạo thành các vũng vịnh nhỏ ở phía Đông và hệ thống đồi núi trùng điệp ở phía Tây và Tây Bắc. Sự chia cắt mạnh về kiểu địa hình cũng như vị trí địa lý trung gian giữa miền Bắc với bốn mùa phân biệt và miền Nam với 2 mùa khô và mưa tạo cho Đà Nẵng có nhiều kiểu hệ sinh thái trên một diện tích tương đối nhỏ, từ đó hình thành môi trường sinh sống đa dạng cho nhiều loài thực vật, động vật. Đà Nẵng là thành phố có tỷ lệ diện tích rừng đặc dụng trên diện tích tự nhiên cao nhất cả nước (31,72%).

Chi tiết >>>