Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Bước đầu nghiên cứu sự phân bố, tập tính, tư thế vận động của họ khỉ Voọc (Cercopithecidae) tại KBTTN Sơn Trà, TP ĐN

Tổng quan tài liệu

Quần thể Voọc chà vá chân nâu và quần thể Khỉ đuôi dài phân bố chủ yếu ở sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới và sinh cảnh rừng phục hồi, Khỉ vàng phân bố rộng ở cả bốn sinh cảnh. Quần thể Voọc chà vá chân nâu và quần thể Khỉ đuôi dài chủ yếu sống ở tầng vượt tán và tầng ưu thế, Khỉ vàng ngoài sống ở tầng vượt tán, tầng ưu thế chúng còn sống ở tầng cây bụi. Chúng sử dụng ba kiểu tư thế (ngồi, ôm bám và đứng) và sáu kiểu vận động (đi bốn chân, chạy bốn chân, leo lên, nhảy, vận động treo thân, buông mình). Các nhân tố tác động: thiên tai, thực vật xâm lấn, phát triển du lịch, khái thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.