Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Thiên nhiên Đà Nẵng Đánh giá cấu trúc, lợi ích và giá trị của cây xanh tại 1 số tuyến đường giao thông thuộc quận Thanh Khê, Tp ĐN bằng mô hình i-Tree Eco