Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Tài Liệu Videos Thiên nhiên Đà Nẵng Thuyết minh tiếng Anh: Sơn Trà-ngôi nhà rừng yêu dấu (Son Tra Peninsula-our beloved forest home)

Thuyết minh tiếng Anh: Sơn Trà-ngôi nhà rừng yêu dấu (Son Tra Peninsula-our beloved forest home)

0 0 432 0

Miêu tả

Bài dự thi thuyết trình tiếng Anh của em Nguyễn Gia Tuệ Linh

Đơn vị: Thành Đoàn Đà Nẵng, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng

Chủ đề: Bán đảo Sơn Trà - ngôi nhà rừng yêu dấu

Topic: Son Tra Peninsula - our beloved forest home

Đơn vị hỗ trợ: Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet)