Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Bò sát, Lưỡng cư Ếch cây sần Việt Nam

Ếch cây sần Việt Nam

0 0 0 185 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ếch cây sần Việt Nam

Tên Tiếng Anh: South-Vietnamese Bug-eyed Frog

Tên Tiếng Latinh: Theloderma vietnamensis

Có thể bạn quan tâm