Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Loài Voọc chà vá chân nâu Voọc qua đường (ảnh ghép)

Voọc qua đường (ảnh ghép)

1 5 145 0

Miêu tả

🌿 Ảnh được ghép từ 8 bức ảnh khác nhau được chụp khi 2 em voọc qua đường.

🐒 Trong hình, con đầu đàn ngồi ở một bên cây, theo dõi cả đàn qua đường. Đi trước là con trưởng thành, sau đó có thể là các con mẹ và con nhỏ. Hoặc cách 2 là con đầu đàn sẽ qua đường trước và đợi đến khi con cuối cùng qua đường rồi mới di chuyển tiếp.

🕵️‍♂️ Việc ghép ảnh giúp chúng ta có thể thấy rõ chuyển động của chúng, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng cầu dây để làm đường đi cho chúng...

🥰 Ảnh và thông tin từ: Nhiếp ảnh gia Trần Văn Dũng