Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Động vật ở cạn Chim và Thú Hút mật đuôi nhọn

Hút mật đuôi nhọn

2 1 148 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Hút mật đuôi nhọn, Hút mật đuôi chẻ

Tên Tiếng Anh: Fork-tailed Sunbird

Tên Tiếng Latinh: Aethopyga christinae

Hình con trống và con mái

Có thể bạn quan tâm