Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Động vật ở cạn Chim và Thú Hút mật đuôi nhọn trên hoa chuông

Hút mật đuôi nhọn trên hoa chuông

0 10 172 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Hút mật đuôi chẻ, hút mật đuôi nhọn

Tên Tiếng Anh: Fork-tailed Sunbird

Tên Tiếng Latinh: Aethopyga christinae

Chim hút mật đuôi chẻ trên hoa chuông tại Bà Nà.

Có thể bạn quan tâm