Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Niệc nâu

Niệc nâu

0 10 164 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Niệc nâu

Tên Tiếng Anh: Austen's Brown Hornbill

Tên Tiếng Latinh: Anorrhinus austeni

Có thể bạn quan tâm