Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Chim manh

Chim manh

0 1 150 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Chim manh

Tên Tiếng Anh: Paddyfield Pipit

Tên Tiếng Latinh: Anthus rufulus

Có thể bạn quan tâm