Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Hút mật họng tím bố mẹ tất bật nuôi con 

Hút mật họng tím bố mẹ tất bật nuôi con 

1 5 197 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Chim hút mật họng tím

Tên Tiếng Anh: Olive Backed Sunbird

Tên Tiếng Latinh: Cinnyris jugularis

"Bt c chiếc t nào ca chim hút mt hng tím đều nhìn thy cng que xương xương phía bên trên ming ca t." 

Tác giả Võ Đáng


 

Có thể bạn quan tâm