Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Bắt cô trói cột

Bắt cô trói cột

1 4 225 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bắt cô trói cột

Tên Tiếng Anh: Indian Cuckoo

Tên Tiếng Latinh: Cuculus micropterus

Có thể bạn quan tâm