Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Chìa vôi núi

Chìa vôi núi

3 4 694 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Chìa vôi núi

Tên Tiếng Anh: Gray Wagtail

Tên Tiếng Latinh: Motacilla cinerea

Chìa vôi núi về phố soi gương

Có thể bạn quan tâm