Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Chích nâu

Chích nâu

0 0 0 75 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Chích nâu

Tên Tiếng Anh: Dusky Warbler

Tên Tiếng Latinh: Phylloscopus fuscatus

Có thể bạn quan tâm