Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Mang, Hoẵng

Mang, Hoẵng

1 6 684 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Mang, Hoẵng

Tên Tiếng Anh: Giant muntijac

Tên Tiếng Latinh: Muntiacus vaginalis

Có thể bạn quan tâm