Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Động vật ở cạn Chim và Thú Oanh sườn hung

Oanh sườn hung

0 0 423 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Oanh sườn hung

Tên Tiếng Anh: Orange-flanked Bush Robin

Tên Tiếng Latinh: Tarsiger cyanurus

Có thể bạn quan tâm