Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Bụp

Bụp

0 4 244 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bụp

Tên Tiếng Latinh: Malvaceae