Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Ba bét

Ba bét

0 5 221 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Ba bét

Tên Tiếng Latinh: Mallotus barbatus