Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Cẩm cù

Cẩm cù

0 3 239 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Cẩm cù

Tên Tiếng Latinh: Hoya sp Apocynaceae