Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Bìm bìm hoa trắng

Bìm bìm hoa trắng

0 5 318 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Bìm bìm hoa trắng

Tên Tiếng Latinh: Ipomoea eberhardtii

Là loài xâm lấn có hại. Cây có sức sống cao, khi phủ lên cây khác sẽ lấy hết ánh sáng và làm chết các tầng cây phía dưới.