Nơi chia sẻ, kết nối tri thức
và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Hình ảnh Khu BTTN bán đảo Sơn Trà Thực vật ở cạn Sim, Hồng sim.

Sim, Hồng sim.

1 3 432 0

Miêu tả

Tên Tiếng Việt: Sim, Hồng sim.

Tên Tiếng Anh: Rose myrtle

Tên Tiếng Latinh: Rhodomyrtus tomentosa